EN

خانه / درباره ما

درباره ما

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در سال 1363 با هدف ارائه کمک های آموزشی و توانبخشی کاملا رایگان به معلولان جسمی-حرکتی راه اندازی شد.این موسسه بدون در نظر گرفتن نژاد،قوم ،مذهب و فرقه خدمات خود را صرفا در چهارچوب اهداف بشر دوستانه ارائه می کند. در این سی سال هزاران نفر از اقشار معلول توانسته اند از خدمات این مرکز و شعب آن استفاده کنند.

تحقق رویای رعد :
آنچه موسسه آموزشی نیکوکاری رعد به ان می اندیشد نه فقط آموزش ، بلکه آموزش هدفمند و منجر به اشتغال توانیابان است.در این راستا موسسه اقدام به راه اندازی بخش های جانبی مانند توانبخشی ، مددکاری و روانشناسی کرده است تا هر چه بیشتر فرد توانیاب را آماده حضوری ارزشمند در جامعه کند.
رعد با نیازسنجی و افق دید وسیع اکنون تعداد مراکز خود را به بیست مرکز رسانیده و از این طریق خدمات خود را در سطح کلان تری عرضه میکند . همچنین با توجه به نیاز جامعه معلولان کشور به محیط های مناسب سازی شده و قابل دسترس ، اقدام به راه اندازی واحد آموزش عالی کرده است که در مقاطع کاردانی و کارشناسی خدمات خود را ارائه می کند .


درباره حراج :
موسسه آموزشی نیکوکای رعد از نخستین روز تا کنون بر مبنای کمک های مردمی با کمترین اتکا به کمک های دولتی اداره شده و این مساله را یکی از ارکان استقلال معنوی خود می داند . از این رو ضمن معرفی خدمات و دستاوردهای خود به هم وطنان ، اقدام به جلب کمک های آگاهانه آنان در راستای اهداف انسانی خود است . از سال گذشته برگزاری حراج آثار هنرهای تجسمی به برنامه های رعد افزوده شده است.

انتخاب حراج آثار هنری از این رو است که به این طریق طیف وسیعی از جامعه فرهیخته و هنر دوست کشور با موسسه خیریه رعد آشنا شده و می توانند پس از شناخت اهداف و دستاوردهای موسسه در این راستا مشارکت کنند.

برگزاری چنین برنامه ای در سطح حرفه ای بدون شک نیاز به همکاری و پشتیبانی حامیانی دارد که از یک سو دارای سلایقی برتر هنری بوده و از سوی دیگر مشتاق به مشارکت در کارهای انساندوستانه باشد .